Duyuru 2020/92

756

Ankara, 29.12.2020

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2020/92

Konu: Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili Yıllık Rapor Hakkında.


09.10.2003 tarih ve 25269 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince; 01 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 tarihlerini kapsayan örneği ekli “Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili Yıllık Rapor”un doldurularak, 11 Ocak 2021 Pazartesi  günü mesai bitimine kadar Birliğimize gönderilmesini önemle rica ederim.

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

 

Eki

Rapor örneği