Duyuru 2021/1

8845

Ankara, 04.01.2021

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2021/1

2021 yılında kullanılacak vekalet pullarının beher bedeli 13,40 TL olarak tespit edilmiş olup, basımına başlanmıştır.

1-) Yeni pullar basımın tamamlanmasını müteakiben T.Halk Bankası şubelerine gönderilecektir.

2-) Barolarımızın ellerinde kalan 2020 yılına ait vekalet pullarını 01.02.2021 tarihine kadar fiilen (Elden, Posta, Kargo vb.) Birliğimize teslim etmeleri halinde, teslim edilen pul bedelleri Barolarımız hesaplarına havale edilecektir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı