Duyuru 2021/10

1517

Ankara, 19.03.2021

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2021/10

Konu: İstinaf Kanun Yolu İşleyişi Hakkında.

İstinaf Kanun yolunun işleyişine ilişkin Baronuzun tespit ettiği somut hukuki ve fiili sorunlar ile çözüm önerilerinin 29 Mart 2021 tarihine kadar Başkanlığımıza gönderilmesini saygılarımla rica ederim.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı