Duyuru 2021/14

2219

Ankara, 31.03.2021

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2021/14

 

Staj Kredi Yönetmeliğinin "Dağıtım Esasları" başlıklı 23. maddesi gereğince hesaplanan ve baro keseneği, ölüm yardımı gibi borçlar mahsup edildikten sonra dağıtılacak tutarları gösteren tablolar ilişiktedir.

Söz konusu meblağlar barolarımızın banka hesaplarına gönderilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

 

Ekler: