Duyuru 2021/14

1945

Ankara, 31.03.2021

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2021/14

 

Staj Kredi Yönetmeliğinin "Dağıtım Esasları" başlıklı 23. maddesi gereğince hesaplanan ve baro keseneği, ölüm yardımı gibi borçlar mahsup edildikten sonra dağıtılacak tutarları gösteren tablolar ilişiktedir.

Söz konusu meblağlar barolarımızın banka hesaplarına gönderilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

 

Ekler: