Duyuru 2021/15

3962

Ankara, 31.03.2021

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2021/15

2021 yılına ait Adli Yardım ödeneği 137.408.450,81 TL olarak tespit edilmiş, Adli Yardım Yönetmeliğinin 10. maddesi gereğince yapılan paylaşım ile buna ait hesaplamalar ilişikte gönderilmiştir.(Ek:1)

2021 yılı adli yardım ödenekleri, 1 Nisan 2021, 1 Temmuz 2021, 1 Ekim 2021, 29 Aralık 2021 tarihlerinde eşit taksitler halinde gönderilecektir. Taksitlendirme vade ve tutarları ekteki listede gösterilmiştir.(Ek:2)

Adli Yardım Yönetmeliğinin 10. maddesi Adli Yardım Dönem Raporlarını ve Adli Yardım Yıl Sonu Raporunu göndermeyen Barolarımıza ödenek çıkarılmamasına amir olduğunu hatırlatır, ödeneklerin kullanımında yönetmelik ve genelge çerçevesinde hareket edilmesini, ödenek mutabakatlarının www. barobirlik.org.tr web sayfamızdan “barolar” “baro ödenekleri” “Adli Yardım ödenekleri” menüsünden yapılabileceğini bilgilerinize rica ederim.

Saygılarımla,

 

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

2021 Yılı Adli Yardım ödeneği

137.408.450,81 TL

Adli Yardım Dengeleme fonu % 10
(Yön. Md.10 gereği )

13.740.845,08 TL

Barolara Paylaştırılacak Tutar

123.667.605,73 TL

Puan toplamı

19.991         .

1 puana düşen pay

6.186,16 TL


E k i    :