Duyuru 2021/18

11393

Ankara, 07.04.2021

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2021/18

Konu: 60 Yaş Altındaki Avukat ve Stajyer Avukat Meslektaşlarımızın Covid-19 Virüsüne Karşı Aşılanmaları Hakkında.

Başkanlığımızca avukat ve stajyer avukat meslektaşlarımızın Covid-19 virüsüne karşı bir an önce aşılanmasını teminen Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı nezdinde çalışmalarımız devam etmektedir.

Bu çerçevede;

Baronuza kayıtlı olan 60 yaş altındaki meslektaşlarımızın;

TC kimlik numaralarını, TBB ve Baro sicil numaralarını ve ad- soyadlarını içerir listelere ihtiyaç duyulmaktadır.

Başkanlığınız tarafından hazırlanacak listelerin;

  • 50-60 Yaş (50 Yaş  Dahil 60 Yaş Hariç)
  • 40-50 Yaş (40 Yaş Dahil 50 Yaş Hariç)
  • 30-40 Yaş (30 Yaş Dahil 40 Yaş Hariç)
  • 30 Yaş altı

 Olarak her bir yaş grubu açısından tasniflenmek suretiyle elektronik ortamda hazırlanması ve Başkanlığımıza gönderilmesi için gereğini saygılarımla rica ederim.

 

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı