Duyuru 2021/19

8552

Ankara, 15.04.2021

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2021/19

Avukatlık Stajı ile ilgili uygulamada yaşanan sorunların giderilmesi, avukatlık stajının daha nitelikli ve verimli bir şekilde yapılmasının sağlanması ve günümüz koşullarına ve ihtiyaçlarına uyarlanması amacıyla Avukatlık Staj Yönetmeliğinde değişiklik çalışması yürütülmesine karar verilmiş olup, değişiklik çalışmasına katkı sağlayacak değerli görüş ve önerilerinizin 15.05.2021 tarihine kadar Başkanlığımıza gönderilmesini saygılarımla rica ederim.

 

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı