Duyuru 2021/20

8385

Ankara, 16.04.2021

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2021/20

Konu:  KDV  Tevkifatı Uygulaması Hakkında.

 

Gelir Vergisi Tevkifatı ve KDV Tevkifatına ilişkin değişikliklerin uygulanması konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na yazdığımız yazımız ile anılan Başkanlıktan verilen cevabi yazının birer örneği ilişikte gönderilmiştir. 

 

Bilgilerinize sunar, Baronuz mensubu meslektaşlarımıza da duyurulmasını rica ederim.

 

Saygılarımla.

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

 

E k i    :

- Türkiye Barolar Birliği’nin 05.04.20201 günlü 9530 sayılı yazısı.

- Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 14.04.2021 günlü 51968 sayılı yazısı.