Duyuru 2021/23

4542

Ankara, 17.05.2021

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2021/23

Konu: TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumu’nun 21.04.2021 Günlü Staj Kayıt ücreti  İle İlgili Tavsiye Kararları Hakkında.

 

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumu’nun “staj kaydiye ücreti alınmasına yasal dayanak bulunmadığı görülmekle… Staj kaydiye ücretine ilişkin barolar arasında bir uygulama birliğinin sağlanması hususunda TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanlığı’na tavsiyede bulunulmasına” ilişkin 21.04.2021 tarihli tavsiye kararlarının bir örneği ekte gönderilmiştir.

TBMM Kamu Denetçiliği Kurumunun anılan kararlarında, “ülkemizde mevcut barolar arasında stajyer avukat adaylarından staj kaydiye bedeli talep edilmesi hususunda bir uygulama birliği olmadığı, staj kaydiye bedeli adı altında Kanunda açık bir düzenlenme de olmadığı görülmekle; TÜRKİYE Barolar Birliği’nin bu konuda barolar arasında bir uygulama birliği sağlanması adına ortak bir çalışma yürütmesi gerektiği kanaatine” varılmış, sonuç olarak ise, “avukatlık staj ücretine ilişkin uygulama birliğinin sağlanması” konusunda TÜRKİYE Barolar Birliğine tavsiyede bulunulmuştur.

Tavsiye kararının bir örneğini görüş ve takdirlerinize saygılarımla sunarım.

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

 

E k i    :

2 Adet Tavsiye Kararı