Duyuru 2021/27

844

Ankara, 25.06.2021

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2021/27

Konu: Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu Kararı Hakkında.

 

Yargıtay’ın bazı hukuk ve ceza dairelerinin kapatılmasına, iş bölümünün yeniden düzenlenmesine ilişkin Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu’nun 22.06.2021 günlü 196 sayılı kararı, 23 Haziran 2021 tarihli 31520 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Sözü edilen karar, duyurumuz ekinde gönderilmektedir.

 

Bilgilerinize sunar, durumun meslektaşlarımıza da duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla.

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

 

E k i    :

1-) Yargıtay Birinci Başkanlar Kurulu’nun 22.06.2021 günlü 196 Sayılı Kararı