Duyuru 2021/29

3741

Ankara, 06.07.2021

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2021/29

Konu: Baroların ilanlarının Basın İlan Kurumu Aracılığıyla Yayınlatılmasına İlişkin Mahkeme Kararı hakkında.

 

İstanbul 8. İdare Mahkemesinin 2012/218 E.-2021/1878 K. sayılı kararında; “…davacı Baronun 195 sayılı Kanun’un 42. maddesi uyarınca sair müesseseler kapsamında bulunduğu, dolayısıyla reklam ve ilanlarının Basın İlan Kurumu aracılığıyla yayımlatılması gerektiği” belirtilmiş, karar Danıştay 10. Dairesinin 2016/15982 E., 2021/989 K. sayılı kararıyla onanmıştır.

Basın İlan Kurumu’ndan alınan yazıda; “Kurumumuz Şube Müdürlüklerinin konu ilan ve reklamların yayınıyla alakalı işlemlerde söz konusu kararları göz önünde bulundurması, Barolara ait ilan ve reklamların daha önce olduğu gibi Kurumumuz aracılığıyla yayımlatılması uygulamasının devam edeceği hususunda görev alanında bulunan resmi ilan yayınıyla alakalı gazeteleri bilgilendirmeleri gerektiği” bildirilmiştir.

 

Bilgilerinize sunarım.

 

Saygılarımla.

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

 

E k i    :

1-) Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğünün Yazısı