Duyuru 2021/31

1255

Ankara, 12.07.2021

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2021/31

Konu: Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu Kararı Hakkında.

 

Yargıtay’ın bazı hukuk ve ceza dairelerinin kapatılmasına, iş bölümünün yeniden düzenlenmesine ilişkin Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu’nun geçmiş kararları uyarınca kapatma ve iş devirleri sonucunda 23.01.2020 tarih ve 2020/1 sayılı iş bölümü kararında meydana gelen değişikliklerin Resmi Gazete’de çeşitli tarihlerde yayımlanmış olması ve toplu halde, kolay ulaşılır ve tereddüte meydan vermeyecek bir şekilde Yargıtay Daireleri arasındaki iş bölümünün son haliyle yeniden yayımlanmasına ihtiyaç duyulduğu anlaşıldığından;  yeniden düzenlenen iş bölümü kararı 09.07.2021 tarih, 31536 saylı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Bilgilerinize sunar, durumun meslektaşlarımıza da duyurulmasını rica ederim.

 

Saygılarımla.

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı