Duyuru 2021/32

1253

Ankara, 13.07.2021

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2021/32

Konu: İnsan Hakları Eylem Planı çalıştayı Hakkında.

 

02.03.2021 tarihinde açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında; planın etkin bir şekilde değerlendirilmesi, işleyişi halinde izleme, raporlama ve değerlendirme sürecinin belirlenebilmesi, TBB İnsan Hakları Merkezi ile Barolarımızın işbirliği ve eş güdüm içerisinde çalışmasının sağlanabilmesi için Baro temsilcilerinin (İnsan Hakları Merkez veya Komisyonlarından sorumlu başkan veya sorumlu Baro Yönetim Kurulu üyelerinin ) katılacağı “İnsan Hakları Eylem Planının’’ değerlendirileceği bir online çalıştay gerçekleştirilecektir.

 

çalıştay tarihi bilahare bildirilecek olup, yapılacak çalıştayın gündeminin belirlenmesi ve barolarımızca önemli görülen bu konudaki görüşlerinizin 30.07.2021 tarihine kadar [email protected] adresine gönderilmesini saygılarımla rica ederim.

 

Saygılarımla.

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı