Duyuru 2021/33

4250

Ankara, 14.07.2021

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2021/33

Konu:  Kolluk birimlerinde ifade alınması sırasında ifade tutanağında avukat beyanlarına da yer verilmesi hususunda TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu’nun Tavsiye Kararı Hakkında.

 

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan alınan 09.07.2021 ve 2021/10258-S.2L16521 sayılı tavsiye kararlarının bir örneği ekte gönderilmiştir.

TBMM Kamu Denetçiliği Kurumunun anılan kararında, “Savunma hakkının etkin bir şekilde kullanılabilmesini sağlamak amacıyla kolluk birimlerinde ifade alınması sırasında ifade tutanağında avukat beyanlarına da yer verilmesi ve bu konuda kolluk birimleri arasında uygulama birliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması hususunda İçişleri Bakanlığı'na tavsiyede” bulunulmuştur.

 

Bilgilerinize saygılarımla sunarım.

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

 

E k i    :

1-) TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu Yazısı ve Eki Tavsiye Kararı,