Duyuru 2021/35

1572

Ankara, 28.07.2021

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2021/35

Konu: Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’nün “Nöbetçi Noterlik Uygulaması” konulu yazısı hakkında

 

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’nün “Nöbetçi Noterlik Uygulaması” konulu 16.07.2021 tarih ve 20048 sayılı yazısının bir örneği ekte gönderilmiştir.

Yazıda, Cumhurbaşkanlığı makamının "Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler" konulu 2021/13 sayılı Genelgesi ve normalleşme sürecine geçiş için alman yeni kararlar ile Covid-19 virüsünde gelinen son aşama dikkate alınarak, Nöbetçi noterlik faaliyetlerinin 31 Temmuz 2021 - 1 Ağustos 2021 tarihleri (dahil) itibariyle yeniden başlatılmasının planlandığı belirtilerek, nöbetçi noterlik uygulaması nedeniyle noterliklerin işlem yaparken bilişim sistemleri vasıtasıyla iletişimde olduğu kurumların, sistemlerinin 31 Temmuz 2021 tarihi itibariyle işlem yapmaya hazır hale getirmeleri ve bu hususta Bakanlığın Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne sürenin kısalığı da dikkate alınarak bilgi vermeleri gerektiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize saygılarımla sunarım.

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

 

E k i    :

1-) Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’nün 16.07.2021 tarih ve 20048 sayılı yazısı