Duyuru 2021/36

5107

Ankara, 03.08.2021

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2021/36

Konu: "Avukatlık Asgari ücret Tarifesi" Hakkında

 

1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 4667 sayılı yasa ile değişik 168. maddesi uyarınca Avukatlık Asgari ücret Tarifesi Ekim ayı sonuna kadar hazırlanarak Adalet Bakanlığı'na gönderileceğinden;

Komisyon çalışmalarımıza esas olmak üzere Tarife hakkındaki Baronuz görüşlerinin 23 Ağustos 2021 tarihine kadar Birliğimize gönderilmesini önemle rica ederim.

Saygılarımla.

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı