Duyuru 2021/39

700

Ankara, 02.09.2021

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2021/39

Konu: TÜRKİYE İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun “Salgın Dönemlerinde İnsan Hakları Uluslararası Sempozyumu” konulu yazısı hakkında.

TÜRKİYE İnsan Hakları Eşitlik Kurumu’nun “Salgın Dönemlerinde İnsan Hakları Uluslararası Sempozyumu” konulu yazısı ile 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü münasebetiyle 08 Aralık 2021 tarihinde Ankara’da “Salgın Dönemlerinde İnsan Hakları” konulu bir uluslararası sempozyum gerçekleştirileceği ve sempozyumda sunulacak tebliğ özetlerinin ve tam metinlerinin ekte paylaşılan afişte yer verilen takvime uygun olarak [email protected]  e-posta adresine gönderilmesi gerektiği bildirilmiştir.

TÜRKİYE İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun “Salgın Dönemlerinde İnsan Hakları Uluslararası Sempozyumu” konulu yazısı ve ekindeki afiş ilişikte gönderilmiştir.

Konunun Baronuz mensubu meslektaşlarımıza  duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla.

 

 

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

 

E k i    :

1-) TÜRKİYE İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Yazısı ve Afiş