Duyuru 2021/40

832

Ankara, 02.09.2021

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2021/40

Konu: Adli Yardım Hizmetinin Yürütülmesine İlişkin Sorunlar Ve çözüm önerileri

 

Adli yardım hizmetinin niteliğinin ve etkinliğinin arttırılması için, sisteme ve sürece ilişkin tespit ettiğiniz somut sorunların, çözüm önerilerinin ve mevzuatta yapılmasını gerekli gördüğünüz değişikliklerin 01.10.2021 tarihine kadar Başkanlığımıza yazılı olarak bildirilmesini, ayrıca yazının bir kopyasının word formatında adliyardimoneri@barobirlik.org.tr adresine gönderilmesini saygıyla dilerim.

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı