Duyuru 2021/41

1921

Ankara, 03.09.2021

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2021/41

Konu: "T.C. çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan “Tapu ve Kadastro Verilerinin İşlenmesi ve Elektronik Ortamda Yapılacak İşlemler Hakkında Yönetmelik Taslağı" hakkında.

 

KVKK’nun ilişikte yer alan kararı neticesinde (EK-1) T.C. çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan “Tapu ve Kadastro Verilerinin İşlenmesi ve Elektronik Ortamda Yapılacak İşlemler Hakkında Yönetmelik Taslağı” ve ekleri (EK-2)  duyurumuz ekinde gönderilmektedir.

 

Birliğimizce hazırlanacak görüşe esas olmak üzere Taslak hakkındaki Baronuz görüşlerinin  9 Eylül 2021 tarihine kadar Birliğimize gönderilmesini önemle rica ederim.

 

Saygılarımla.

 

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

 

E k i    :

1-) KVKK’nın Kararı,

2-) “Tapu ve Kadastro Verilerinin İşlenmesi ve Elektronik Ortamda Yapılacak İşlemler Hakkında Yönetmelik Taslağı" ve ekli belgeler.