Duyuru 2021/42

1695

Ankara, 07.09.2021

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2021/42

Konu: “TÜRKİYE’nin 2021 Yılı İnsan Hakları Durum Tespiti” konulu Hibrit çalıştay hakkında.

TÜRKİYE Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi tarafından 26 Eylül 2021 tarihinde yılsonu rapor çalışmasında değerlendirilmek üzere “TÜRKİYE’nin 2021 Yılı İnsan Hakları Durum Tespiti” konulu bir hibrit çalıştay yapılması kararlaştırılmıştır.

 

Baroların/meslektaşların yerelde ve sahada karşılaştıkları insan hakkı ihlallerinin somut örnekler alınabilmesi ve tasnif edilebilmesi için toplantı öncesi yazılı veya video olarak Birliğimize göndermelerinin faydalı olacağı düşünülmektedir.

 

İnsan Hakları Eylem Planının da ele alınacağı çalıştaya İnsan Hakları Merkez/Komisyon Başkanı veya sorumlu koordinatör üyesinin aksi halde Baronuz tarafından görevlendirilecek konu ile ilgili 1 (bir) katılımcının isim ve iletişim bilgilerinin 20.09.2021 tarihine kadar insanhaklaricalistay@barobirlik.org.tr adresine ya da posta veya faks yolu ile Birliğimize bildirilmesini, katılımcıların yol ve konaklama masraflarının baroları tarafından karşılanacağı hususunda bilgilerinizi rica ederim.


Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı