Duyuru 2021/43

3333

Ankara, 09.09.2021

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2021/43

Konu: Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının yazısı hakkında

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından alınan yazının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Söz konusu yazıda; 9 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile başta vergi borçları olmak üzere kamuya ait borçların (Motorlu taşıtlar vergisi, trafik para cezası, idari para cezaları, öğrenim ve katkı kredisi ve ecrimisil gibi) yapılandırılması ile matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi gibi mükelleflere ve vatandaşlara büyük kolaylık ve imkânlar sağlandığı belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunar, Baronuz üyesi meslektaşlarımıza duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

 

 

Tanıtım videolarına erişim linki