Duyuru 2021/44

4854

Ankara, 24.09.2021

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2021/44

TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanlığı'nın ana faydalanıcısı olduğu, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Ortak Projesi olan "Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitelerinin Artırılması Projesi' (İHEM Projesi) kapsamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne görevlendirmeler gerçekleştirilecektir.

Bu görevlendirmelerin amacı baroların ve TBB’nin insan hakları alanında insan kaynakları kapasitelerini geliştirmelerine yardımcı olmak ve belirli insan hakları alanlarında esasa ilişkin bilgilerini artırarak diğer Avrupa Konseyi kuruluşlarından da faydalanmalarını sağlamaktır.

Bu doğrultuda AİHM (Yazı İşleri Müdürlüğü’nde) iki kişinin görevlendirilmesi öngörülmektedir.

AİHM Yazı İşleri Müdürlüğü’nde görevlendirilecek olan iki kişinin;
- İç hukukun belirli açılarına ilişkin araştırma yapması ve İngilizce ve/veya Fransızca rapor hazırlaması,
- AİHM içtihatlarına ilişkin belirli sorulara ilişkin araştırma yapması İngilizce ve/veya Fransızca rapor hazırlaması,
- AİHM’i ziyaret eden heyetlere sunum hazırlanması,
- Başvuruların kabul edilebilirliği dâhil olmak üzere çeşitli sorular hakkında notların hazırlanması,
- Yazı İşleri Müdürlüğü’nün işleyişine ilişkin diğer görevlerin yerine getirilmesi,
Bahsi geçen bu görevlendirmelerin süresi en fazla iki aydır (Ekim-Aralık). Görevlendirilecek olan katılıcılarımıza, Proje kapsamında gidiş-dönüş bileti ve görevlendirme süresince günlük harcırah olmak üzere finansal destek sağlanacaktır. 

Başvuru Kriterleri:

- Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanmış aşılar ile iki doz aşılanmış olmak ve bu konuda geçerli aşı sertifikası sunmak zorunludur.
- İleri seviyede İngilizce veya Fransızca bilmek zorunludur,
- Covit-19 önlemleri nedeniyle vize tatbiki işlemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle geçerli vize ihtiyacı olmayan başvuruculara öncelik verilecektir.
- TÜRKİYE’deki insan hakları davalarına ve AİHM içtihatlarına hâkim olma,
- İkna edici motivasyonu olma, (görevlendirmenin sonucunda görevli olduğu baronun insan hakları alanındaki çalışmalarına katkı sağlama)
- İnsan hakları alanında Yüksek Lisans veya Doktora yapılmış olma,
- AİHM ve/veya AYM’ye başvuru deneyiminin olması ve
- İnsan hakları alanında eğitici olunması tercih sebebidir.

Başvuru Koşulları:

- Tüm başvuruların en geç 4 Ekim 2021 Saat 18.00’a kadar Birliğimiz Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Merkezine e-mail ortamında iletilmesi gereklidir. ([email protected]) Bu tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate alınamayacaktır.
- Başvuru ile birlikte en az 1.000 kelimeden oluşan bir niyet mektubunun gönderilmesi gereklidir. İlgili niyet mektubunun Türkçe’nin yanı sıra İngilizce ve/veya Fransızca olarak da sunulması,
- Başvurucuların CV’lerini Türkçe’nin yanı sıra İngilizce ve/veya Fransızca olarak da sunmaları,
- Başvuru ile birlikte AB ülkelerinde geçerli aşı kartı sunulması,
- Geçerli vizesi olan başvurucuların pasaportlarındaki vize sayfasının, yeşil pasaport sahibi başvurucuların pasaportlarının ilk sayfalarının görüntülerini başvurularına eklemeleri,
- Başvuruların ekinde Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan Covit deklarasyon formunun doldurulması zorunludur. Forma https://rm.coe.int/1680a3ce20 adresinden ulaşılabilir.

- Diğer Şart ve Koşullar:

- Başvurular TÜRKİYE Barolar Birliği tarafından Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi ile koordinasyon halinde değerlendirilerek kısa liste oluşturularak yerleştirmelerin yapılacağı AİHM birimine gönderilecektir.
- Kısa listeye giren adaylara AİHM’nin ilgili yerleştirmenin yapılacağı birimi tarafından Skype ve/veya telefon yolu ile mülakat gerçekleştirilmesi talep edilebilir. Son seçim doğrudan ilgili birim tarafından yapılacaktır.
- Görevlendirmenin 18 Ekim 2021 tarihinde başlaması öngörülmektedir.
- Yurt dışı görevlendirmeler proje süresince devam edecektir. Bir kez görevlendirilen kişinin devam eden süreçlerde yapacakları başvurular dikkate alınamamaktadır. 
- Görevlendirmeler tamamlandıktan sonra katılımcılar kurumlarının gelişimine katkı sağlanması amacıyla deneyimlerini özetleyen ve önerilerini içeren bir rapor sunmaları zorunludur.

 

İlgili görevlendirmelere katılmaya istekli meslektaşlarımızın konudan haberdar edilmesi hususunda gereğini rica ederim.


Saygılarımla,

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı