Duyuru 2021/45

1805

Ankara, 06.10.2021

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2021/45

Birliğimiz tarafından Barolarımıza kayıtlı engelli meslektaşlarımızla ilgili yapacağımız çalışmalara esas olmak üzere;

  • Baronuza kayıtlı kaç engelli meslektaşımızın bulunduğu,
  • Engelli meslektaşlarımızın isim ve iletişim bilgilerinin,
  • Engellerinin nevii'lerinin ve engellilik oranlarının,
  • Görev alanı içindeki adliyelerin engelli meslektaşlarımızın görev yapmalarına uygun olup olmadığının, engelli vatandaşlarımızın adalete erişimi bakımından adliyelerde ve Baronuzda koşulların uygun olup olmadığı, uygun değilse ne tür eksiklik ve aksaklıkların bulunduğunun,
  • Engelli meslektaşlarımızın mesleklerini icra ederken karşılaştıkları sorunların,
  • Engelli meslektaşlarımıza Baronuz tarafından görevlerinin kolaylaştırılması bakımından yapılan çalışmalar ve sağlanan desteklerin neler olduğunun,
  • Engelli meslektaşlarımızla ilgili Baronuz görüş ve önerilerinin,

05.11.2021 tarihine kadar engellihaklari@barobirlik.org.tr adresine ya da posta veya faks yolu ile Birliğimize bildirilmesini rica ederim.

Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı