Duyuru 2021/49

7359

Ankara, 26.10.2021

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2021/49

KonuTÜRKİYE Barolar Birliği 36. Olağan Genel Kurul Gündemi  Hakkında.

04-05 Aralık 2021 tarihlerinde Ankara’da yapılacak TÜRKİYE Barolar Birliği “36.Olağan Genel Kurul Gündemi” ekte sunulmuştur.

1136 sayılı Avukatlık Yasası’nın 114.maddesinin ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılmasını, delegelerimizin katılımının sağlanmasını, asıl delegelerimizin mazeretli olmaları halinde yerlerine Genel Kurul’a katılacak yedek delegelerimizin isimlerinin Birliğimize bildirilmesini önemle rica ederim.


Saygılarımla.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

Genel Kurul Gündemi