Duyuru 2021/5

1715

Ankara, 11.02.2021

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2021/5

Konu: Kadınların Adalete Erişiminin önündeki Engellerin Kaldırılmasını Sağlamak” Konulu çalıştay Hakkında.

TÜRKİYE Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği çalışma Grubu’nun organizasyonunda 28 Eylül 2019 tarihinde 51 barodan 118 temsilcinin katılımı ile bir arama konferansı düzenlenmiş idi. Arama konferansının konusu, kadına yönelik şiddetin ve cinsel yönelimden dolayı maruz kalınan ayrımcılığın altında yatan nedenlerin ve çözümlerinin tartışılmasıydı. 

Söz konusu arama konferansında 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin önlenmesine Dair Kanun, BM Kadınlara Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılmasına Dair Sözleşme ve İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmasına ilişkin bilgi paylaşımlarının da gerçekleştirildiği 8 masa halinde grup çalışmaları yapılmıştır. Bölgesel özellikler de dikkate alınarak oluşturulmuş bu masalarda, 5 genel hedefe hangi yöntemlerle, kimlerin sorumluluğunda, kimlerle iş birliği yapılarak, ne kadar sürede ulaşabileceği konusunda görüşler ortaya konulmuştur.

Söz konusu 5 genel hedef şunlardır:

  1. Toplumsal farkındalık, duyarlılık, bilinç kazandırmak,
  2. Toplumsal cinsiyet eşitliğine hizmet edecek zihniyet dönüşümünü sağlamak,
  3. İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Kanun’un uygulamasındaki sorunları gidermek,
  4. Kadınların adalete erişiminin önündeki engellerin kaldırılmasını sağlamak
  5. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana akımlaştırılarak toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin önlenmesi.

TÜRKİYE Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nca yukarıda sözü edilen genel hedeflerden “Kadınların Adalete Erişiminin önündeki Engellerin Kaldırılmasını Sağlamak” başlığına ilişkin olarak; bilgilendirme, dava takibi, raporlama, veri hazırlama konularında çevrimiçi çalıştay yapılması kararlaştırılmıştır. çalıştay, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında 6 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilecektir.

çalıştaya, Baro olarak katkı sunmanızı, devamlılığın sağlanabilmesi için mümkün ise 28 Eylül 2019 tarihli arama konferansına katılan meslektaşımızı, değil ise bu konuda uzman bir diğer meslektaşımızı Baronuzu temsilen görevlendirmenizi, katılımcının isim ve iletişim bilgileri ile çalıştayda ele alınmasını istediğiniz alt başlıklara ilişkin önerilerinizi 18 Şubat 2021 gününe kadar [email protected] adresine göndermenizi saygıyla dilerim.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı