Duyuru 2021/51

1980

Ankara, 18.11.2021

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2021/51

Konu: Avukatın, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 2.maddesi kapsamındaki bilgi ve belge inceleme talebinin mevzuata uygun olarak değerlendirilmesi ve bu yöndeki taleplerin etkin ve süratle sonuçlandırılması hususlarında TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu’nun İçişleri Bakanlığı’na yönelik Tavsiye Kararı Hakkında.

 

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan alınan 20.10.2021 ve 2021/15105-S.21.24179 sayılı tavsiye kararlarının bir örneği ekte gönderilmiştir.

TBMM Kamu Denetçiliği Kurumunun anılan kararında, “ avukat olan başvuranın Avukatlık Kanunu’nun 2’inci maddesi kapsamındaki bilgi ve belge inceleme isteminin mevzuata uygun bir şekilde tekrar değerlendirilmesi ve bu yöndeki istemlerin etkin ve süratle sonuçlandırılması hususlarında” İçişleri Bakanlığına tavsiyede bulunulmuştur.

Bilgilerinize saygılarımla sunarım.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu Tavsiye Kararı