Duyuru 2021/52

3769

Ankara, 16.12.2021

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2021/52

Konu: Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’nın Anayasa Mahkemesine Seçilecek üç Aday Adayının Belirlenerek TBMM’ye Bildirilmesi Hakkındaki Yazısı

TÜRKİYE Cumhuriyeti Anayasa’sının 146. ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 6.maddesi hükmüuyarınca 45 yaşını doldurmuş ve 20 yıl fiilen avukatlık yapmış olma koşullarını taşıyan serbest avukatlardan Anayasa Mahkemesi’ne üye aday adayı olmak isteyenlerin 20 Aralık 2021 saat 09:00’dan 30 Aralık 2021 günü saat 17.00’ye kadar TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

Adaylık başvuruları, TÜRKİYE Barolar Birliği’nin  www.barobirlik.org.tr  adlı internet sitesinde yayımlanan 15.12.2021 karar tarihli  Baro Başkanlarının Seçecekleri Anayasa Mahkemesi üye Adayı Seçiminde Uygulanacak Esaslara İlişkin TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanlık Divanı Kararı”nda belirtilen usul ve esaslara göre yapılacaktır.

TBMM’nce tercih edilecek olan bir üyenin belirlenmesi için Baro Başkanlarınca gösterilecek üç adayın seçimi, 15 Ocak 2022 tarihinde, “TÜRKİYE Barolar Birliği Av.özdemir özok Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu” nda saat 09:00-17:00 saatleri arasında yapılacaktır.

Adaylık başvurusu, seçim usul ve esasları ile diğer bilgiler TÜRKİYE Barolar Birliği internet sitesi olan www.barobirlik.org.tr adresinde yayımlanmaktadır.

Bu duyurunun adliyelerde baronuzun ilan panolarına tüm avukatların görecekleri şekilde asılmaları ve yine varsa baronuzun internet web sayfasında yayınlanması gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla

Avukat Ramiz Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı