Duyuru 2021/53

1801

Ankara, 15.12.2021

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2021/53

Konu: Baro Başkanları Toplantısı Hakkında.

Yönetim Kurulumuzun 11-12 Aralık 2021 günlü toplantısında; Anayasa Mahkemesi üyesi Av.Celal Mümtaz Akıncı'nın emekliye ayrılması sebebiyle Birliğimiz tarafından yerine gösterilecek üç adayın TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi'ne sunulması konusu görüşülmüş ve 6216 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 6, 7 ve 11. maddeleri kapsamında avukatlar arasından boşalan üyeliğe üç aday belirlenebilmesi amacıyla 15.01.2022 tarihinde TÜRKİYE Barolar Birliği Av.özdemir özok Kongre Salonunda Baro Başkanlarınca seçim yapılmasına” oybirliğiyle karar verilmiştir.

Anılan Birliğimiz Yönetim Kurulu toplantısında, aynı zamanda 15.01.2022 tarihinde 44.Baro Başkanları Toplantısı yapılmasına da karar verilmesi nedeniyle katılımınızı ve Baro Başkanları Toplantı gündemine ilişkin değerli görüşlerinizin Birliğimize 30.12.2021 tarihine kadar bildirilmesini rica ederim.

Saygılarımla.

Avukat Ramiz Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı