Duyuru 2021/55

603

Ankara, 20.12.2021

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2021/55

Konu: Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili Yıllık Rapor Hakkında.

09.10.2003 tarih ve 25269 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince; 01 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 tarihlerini kapsayan örneği ekli “Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili Yıllık Rapor”un doldurularak, 10 Ocak 2022 Pazartesi  günü mesai bitimine kadar Birliğimize gönderilmesini önemle rica ederim.

Saygılarımla.

Avukat Ramiz Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

 Ek;

Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili Yıllık Rapor örneği.