Duyuru 2021/56

5322

Ankara, 20.12.2021

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2021/56

Konu: TÜRKİYE Barolar Birliği Bünyesinde Oluşturulacak Merkez, Kurul ve Komisyonlar Hakkında.

Bilindiği üzere TÜRKİYE Barolar Birliği’nin 36. Olağan Genel Kurulu’ndan sonra yeni seçilen Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurullarımız görevine başlamıştır.

önümüzdeki yeni dönem itibariyle TÜRKİYE Barolar Birliği bünyesinde oluşturulan Merkez, Kurul ve Komisyonların yeniden oluşturulmasına karar verilmiştir.

Bu amaçla; yeniden yapılandırılacak Birliğimiz Merkez, Kurul ve Komisyonlarında her bir komisyon için görev almasını istediğiniz ilgili komisyonun konusu ile ilgili Baronuzun ve/veya Birliğimizin çalışmalarında daha evvel görev almış en fazla iki (2) meslektaşımızla ilgili ad soyad ve iletişim bilgilerinin komisyon adı da belirtilmek suretiyle 14 Ocak 2022 tarihine kadar Birliğimize bildirilmesini önemle rica ederim.

Saygılarımla.

Avukat Ramiz Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

1-İnsan Hakları Merkezi

2-Yasa İzleme Merkezi

3-Kariyer Merkezi

4-Şiddetle Mücadele Kurulu

5-Emek Komisyonu

6-CMK Komisyonu

7-Aracı ve Takipçilerle Mücadele Komisyonu

8-Adli Yardım Komisyonu

9-Spor Komisyonu

10-Spor Hukuku Komisyonu

11-çocuk Hakları Komisyonu

12-İdare ve Vergi Hukuku Komisyonu

13-Kamu Avukatları Komisyonu

14-Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Komisyonu

15-çevre ve Kent Komisyonu

16-Hayvan Hakları Komisyonu

17-Arabuluculuk ve Uzlaştırma Komisyonu

18-Bilişim Komisyonu

19-Göç ve İltica Komisyonu 

20-Tüketici Hakları Komisyonu