Duyuru 2021/58

2003

Ankara, 20.12.2021

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2021/58

Konu: Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı Hakkında.

14.12.2021 günlü 31689 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu’nun 22.10.2021 günlü 2019/3 Esas, 2021/2 Karar sayılı kararının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Söz konusu kararın Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla.

Avukat Ramiz Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

 Ek;

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurul Kararı.