Duyuru 2021/59

3542

Ankara, 22.12.2021

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2021/59

Konu: CMK ödemelerinin Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin çalışma Hakkında.

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü’nün ekli 23.11.2021 tarih ve 19181 sayılı yazısı ile, avukatlar tarafından “Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik” uyarınca ödemenin yapılmasına dayanak teşkil eden belgelerin elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin alternatifler üzerinde çalışıldığı ve bu kapsamda bazı bilgilere ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir. Bu doğrultuda;  

  1. Avukatlar tarafından Barolara teslim edilen evrakların dijital ortamda gönderilebilmesine yönelik Baro Başkanlığınız tarafından herhangi bir yazılım kullanılıp kullanılmadığı, kullanıldığı takdirde hangi yazılımın kullanıldığı,
  2. Yazılım kullanılmadığı takdirde, Baronuzca CMK ödemelerine ilişkin veri ve belgelerin ne şekilde muhafaza edildiği,

konularına ait bilgilerin en geç bir hafta içerisinde Başkanlığımıza yazılı olarak bildirilmesini saygılarımla dilerim.

Avukat Ramiz Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

 Ek;

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü’nün Yazısı