Duyuru 2021/64

2260

Ankara, 29.12.2021

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2021/64

Konu: Vezne Devir İşlemleri Hakkında.

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü’nden alınan 27.12.2021 günlü 21546 sayılı yazının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Söz konusu yazıda; Avukat Portal üzerinde yıl sonu vezne devir işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi  için, 30.12.2021 günü saat 23:59 ile 03/01/2022 günü saat 12:00 tarihleri arasında Dava/Takip/MTS açılısı ile harç ve masraf yatırma işlemlerinin  yapılamayacağı ve buna   ilişkin duyurunun Avukat Portal üzerinden yayımlandığı bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunar, konunun Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını dilerim.

Saygılarımla.

 

Avukat Ramiz Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

Eki:  Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü Yazısı