Duyuru 2021/7

4642

Ankara, 08.03.2021

BARO BAŞKANLIĞI

………………………..

DUYURU NO:2021/7

Konu: Baro Genel Kurulları Hakkında

Baro Genel Kurullarının pandemi sebebiyle ertelenmesinin neden olduğu fiili ve hukuki belirsizliğin giderilmesi için Birliğimizce bugüne kadar ilgili makamlar nezdinde çeşitli girişimde bulunulmuştur.

Bu defa TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, Adalet Bakanlığına ve TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanlıklarına bir yazı yazılarak durum açıklanmış, belirsizliğin giderilmesi talep edilmiştir.

Söz konusu yazı örneği ilişiktedir.

 

Bilgilerinizi saygı ile dilerim.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

 

Eki: TBMM, Adalet Bakanlığı ve TBMM’de Grubu Bulunan Siyasi Partilerin Grup Başkanlıklarına Gönderilen Yazı örneği