Duyuru 2022/1

2765

Ankara, 04.01.2022

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2022/1

İLGİ: Disiplin Para Cezalarının Güncelleştirilmesi Hakkında.

Avukatlık Kanunu’nun 135/3.maddesinde yer alan ‘Disiplin Para Cezalarının’ 2022 yılı yeniden değerleme oranı dikkate alınarak hesaplanmış alt ve üst sınırlarını gösterir liste ilişikte gönderilmiştir.

Gereğini bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

Avukat R. Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

Eki: Liste