Duyuru 2022/11

2129

Ankara, 07.02.2022

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2022/11

Konu: TÜRKİYE Barolar Birliği Avukat Hakları Merkezi Yönergesi Uyarınca Yapılacak Görevlendirme  Hakkında.

TÜRKİYE Barolar Birliği Yönetim Kurulumuzun 04-05 Şubat 2022 günlü toplantısında, Birliğimiz tarafından hazırlanan Avukat Hakları Merkezi Yönergesi’nin kabulü ile kabul edilen bu yeni yönerge uyarınca;

 “…Avukat Hakları Merkezinin kabul edilen yeni yönergesi uyarınca; TBB Avukat Hakları Merkezi üyesi olarak görevlendirilmek üzere Baroların Avukat Hakları Merkezlerinin Koordinatör Yönetim Kurulu üyesi ile Avukat Hakları Merkezi Başkan veya üyelerinden bir kişinin isminin, eğer Avukat Hakları Merkezi yoksa Kurul ya da Komisyon Koordinatörü ve Başkanının isminin, bu da yoksa Avukat Hakları ile ilgili Yönetim Kurulu üyesi ve bu konuda çalışan ve görev alması istenilen bir meslektaşımızın  isminin ve iletişim bilgilerinin  en geç 15.02.022 tarihine kadar bildirilmesinin istenilmesine…”

 oybirliği ile karar verilmiştir.

 Yönetim Kurulumuzun yukarıda belirtilen kararı gereği istenilen bilgilerin belirtilen tarihe kadar Birliğimize  bildirilmesini önemle rica ederim.

 Saygılarımla.

 

Avukat R. Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

Avukat Hakları Merkezi üyesi Olarak

Görevlendirilmek üzere

Adı Soyadı ve İletişim Bilgileri

1-

Baronuz Avukat Hakları Merkezi Koordinatör

Yönetim Kurulu üyesinin 

 

2-

Baronuz Avukat Hakları Merkezinin Başkan veya

üyelerinden Bir Meslektaşımızın 

 

Avukat Hakları Merkezi Yok İse

Adı Soyadı ve İletişim Bilgileri

1-

Kurul Ya da Komisyon Koordinatörü  ve Başkanın

2

Kurul Ya da Komisyon Koordinatörü ve Başkanı Yok ise

Avukat Hakları İle İlgili Yönetim Kurulu üyesi

ve Bu Konuda çalışan ve Görev Alması İstenilen Bir Meslektaşımızın