Duyuru 2022/13

67913

Ankara, 07.02.2022

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2022/13

Konu: Adli ve İdari Yargı Birimlerince Hazine Aleyhine Hükmedilen ödemeler Hakkında.

İlgi (a): Birliğimizin 28.06.2019 tarih 2019/44 sayılı duyurusu.

İlgi (b): Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'ndan alınan 28.01.2022 günlü 156/387 sayılı yazı

 

İlgi (a) duyurumuza eklenen Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 21.06.2019 günlü 1764 sayılı yazısında;

 

“1-) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Avukatlık Asgari ücret Tarifesi uyarınca beraat eden sanık lehine hükmedilen vekalet ücreti ödemeleri Bakanlığımız Mahkemeler Bütçesinin ’03.4 Göev Giderleri’ tertibine tahsis edilen ödeneklerden karşılanmakta olup, mahkeme kararı ile Hazine'den alınarak sanığa verilmesine hükmedilen vekalet ücretinin beraat kararını veren mahkemenin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ödendiği,

2-) Sanık hakkında beraat kararı verilmesi ve lehine vekalet ücreti ödenmesine bölge adliye mahkemesi tarafından hükmedilmesi durumunda da, söz konusu vekalet ücretinin istinafa konu olan davanın ilk derece yargılamasının yapıldığı mahkemenin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ödendiği,

3-) Sulh ceza hakimliklerinde değişik iş kapsamında görülen ve trafik denetlemelerinden kaynaklanan idari para cezalarına itirazdan doğan vekalet ücretlerinin, dava konusu olan idari para cezası tutanağını düzenleyen (Belediye Başkanlığı, Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Bölge Trafik İstasyon Amirliği v.b.) birimin bütçe yönünden bağlı olduğu kurumca ödendiği,

4-) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı gereğince ödenmesi gereken tazminat, vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin Bakanlığımız İnsan Hakları Dairesi Başkanlığınca ödendiği,

5-) Haksız tutuklama ve gözaltı kararları nedeniyle açılan tazminat davaları sonucunda hükmedilen tazminat ve yargılama giderlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödendiği,

6-) Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvurular sonucunda kamu idareleri aleyhine hükmedilen tazminat ve yargılama giderlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödendiği” hususları bildirilmiş idi.

Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'ndan alınan ilgi (b) yazı uyarınca adli ve idari yargı birimlerince Hazine aleyhine hükmedilen ödemelere ilişkin halen yaşanan sorunların çözümü için;

1-) Adli ve idari yargı birimlerince Hazine aleyhine hükmedilen ödemelere yönelik başvurular ile icra takip işlemlerinin duyurumuz ekinde gönderilen Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın yazısına uygun olarak yapılması gerektiği,

2-) Beraat eden sanık lehine hükmedilen vekalet ücreti ödemelerine yönelik icra takip işlemlerinde ve serbest meslek makbuzu düzenlemelerinde beraat kararını veren mahkemenin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığının vergi kimlik numarasının kullanılması gerektiği ve vergi kimlik numaralarının ilgili adliye ile irtibata geçilerek temin edilebileceği hususlarının dikkate alınması talep edilmiştir.

Konunun Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını rica ederim.

 

Saygılarımla.

 

Avukat R. Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

Eki:
Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 28.01.2022 tarih 156/387 sayılı yazısı