Duyuru 2022/18

7540

Ankara, 07.03.2022

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2022/18

Konu: Avukatlık Reklam Yasağı Yönetmeliği çalışmaları Hakkında.

 

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Yönetim Kurulumuzun 04-05/03/2022 günlü toplantısında, 1136 sayılı Kanunun 55. maddesi uyarınca Birliğimize verilen görevleri arasında bulunan “Yukarıdaki yasaklara ilişkin esaslar TÜRKİYE Barolar Birliğince düzenlenecek yönetmelikle belirlenir.” görevi çerçevesinde Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin mesleğin güncel ihtiyaçları doğrultusunda yeniden belirlenmesi kararı alınmıştır.

Mevcut Reklam Yasağı Yönetmeliği, 21/11/2003 tarih ve 25296 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikte 07/09/2010 tarih ve 27695 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan esaslı değişiklikler yapılmıştır.

Mesleğimizin bugün geldiği aşama ve avukatlık mesleğinin icrası süreçlerinde yaşanan büyük değişimler itibariyle Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin yenilenmesi ve günün koşullarına uyarlanması ihtiyacı açıktır.

TBB Yönetimi olarak, Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin belirlenmesi sürecinde Barolarımızın ortak aklına ve aktif katılımına verdiğimiz önem gereği, bu konuyla ilgili olarak, levhanızda kayıtlı mümkün olan en geniş meslektaş çevresine ulaşmak suretiyle oluşturacağınız Baro Başkanlığı görüşünüze de büyük bir hassasiyetle değer verilmektedir. Yeni dönem Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin oluşturulabilmesi adına 04/04/2022 tarihine kadar, aşağıda yer alan sorulara verilecek cevapları da içerecek şekilde -ve bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla- görüşlerinizi Birliğimize iletmenizi rica ederim.

 

Saygılarımla,

Avukat R. Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

Sorular:

1-) Avukatların uymaları gereken genel reklam yasakları neler olmalıdır?

2-) Avukatların ifade özgürlüğü hakları ile kanundan kaynaklanan reklam yasağı yükümlülüğü arasındaki denge nasıl sağlanmalıdır?

3-) Avukatlık tabelalarına ilişkin hangi düzenlemeler getirilmelidir?

4-) Avukatların basılı evraklarına ilişkin hangi düzenlemeler getirilmelidir?

5-) Avukatların basılı veya görsel medya organlarında avukatlık reklam yasaklarını ihlal edecek şekilde yer almalarının önüne hangi düzenlemelerle geçilmelidir?

6-) Avukatların internet ve sosyal medya ortamında avukatlık reklam yasaklarını ihlal edecek şekilde yer almalarının önüne hangi düzenlemelerle geçilmelidir?

7-) Reklam yasağı ile ilgili olarak avukatlık ortaklıklarına ilişkin ne gibi düzenlemeler getirilmelidir?