Duyuru 2022/2

2166

Ankara, 11.01.2022

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2022/2

İlgi:15.12.2021 günlü 2021/53 sayılı duyurumuz.

Konu: Baro Başkanları Toplantısı ve Gündemi Hakkında.

İlgide kayıtlı duyurumuz ile  15 Ocak 2022 tarihinde Baro Başkanları toplantısı yapılacağı ve gündeme ilişkin önerilerinizin bildirilmesi istenmişti.

Barolarımızın gündeme ilişkin sunduğu önerileri de dikkate alınmak suretiyle hazırlanan gündem maddeleri aşağıya çıkarılmış olup, katılımınızı dilerim.

Saygılarımla.

 

Avukat R. Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

TOPLANTININ :

Gündemi :

1-) İstiklal Marşının Okunması ve Saygı Duruşu

2-) Birlik Başkanının Açış Konuşması 

3-) Staj kaydiye ücreti alınması konusunda yapılan şikayet başvurusu hakkında TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumu’nun “staj kaydiye ücreti alınmasına yasal dayanak bulunmadığı görülmekle …. Staj kaydiye ücretine ilişkin barolar arasında bir uygulama birliğinin sağlanması hususunda TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanlığı’na tavsiyede bulunulmasına” ilişkin tavsiye kararları hakkında görüşme,

4-) TÜRKİYE Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliğine ilişkin çalışma komisyonu oluşturulması,

5-) TÜRKİYE Barolar Birliği Meslek Kurallarına ilişkin çalışma komisyonu oluşturulması,

6-) Avukatlık Kanunu’nun 82, 91, 96 ve 105.maddeleri doğrultusunda genel kurullara ilişkin değerlendirme yapılması,

7-) Avukat ve Stajyer Avukatların Adliyelere girişlerinde yaşanan sorunların ve farklı uygulamaların değerlendirilmesi,

8-) CMK ücretlerinin AAüT ile eşitlenmesi, basit yargılama usulü ve sulh ceza hakimliklerinde görülen işler ile talimat duruşmalarındaki farklı ücret uygulamalarının değerlendirilmesi,

9-) Adli Yardım bütçesinin yetersizliği ve ödenmelerin gecikmesi sorununun görüşülmesi,

10-) Avukatlık mesleğinin ve meslektaşların sorunları ile yargı bağımsızlığı ve insan hakları konusunda son dönemde yaşanan gelişmelerin genel değerlendirilmesi,

Tarihi : 15 Ocak 2022

Saati : 10:00

Yeri : TÜRKİYE Barolar Birliği özdemir özok Kongre Merkezi Balgat-ANKARA