Duyuru 2022/21

1059

Ankara, 29.03.2022

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2022/21

Konu : TBB Bilişim Komisyonu çalışmaları Hakkında.

1. Birliğimiz çatısı altında, UYAP ve benzeri sistemlerde yaşanan sorunların tespiti ve çözüm önerileri hazırlanması, avukatların ve baroların bilgisayar ve internet teknolojilerinden en üst düzeyde yararlandırılması amacı ile TBB Bilişim Komisyonu kurulmuştur.

TBB Bilişim Komisyonu üyeleri tarafından 03.03.2022 tarihinde Adalet Bakan Yardımcısına ve 04.03.2022 tarihinde Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğüne UYAP sorunları ile ilgili ziyaret gerçekleştirilmiştir.

Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü yetkilileri; “Zaman zaman kendilerine Barolardan ve bireysel olarak avukatlardan UYAP sistemi ile ilgili olarak çok sayıda talep geldiğini, bu taleplerin teknik ve hukuki olarak mümkün olanların karşılanmaya çalışıldığını, ancak gelişen teknolojiler nedeni ile UYAP’ın web 3.0 teknolojisi olarak adlandırılan sisteme geçiş yapmak üzere yeniden tasarlandığını, bu konuda çalışmalara başladıklarını, bu nedenle köklü değişiklik getiren talepleri yeni sistemde dikkate alacaklarını, şimdiki sistemde köklü değişiklik getiren taleplerin yapılamadığını, barolardan gelen bazı taleplerin teknik, bazı taleplerin hukuki olarak mümkün olmadığını, bazı taleplerin mükerrer olduğunu, bazı taleplerin çakıştığını (aynı konuda farklı çözüm talebi), bazı taleplerin UYAP’ta zaten var olduğunu, bu nedenle taleplerin tek elden gelmesinin faydalı olacağını” komisyon üyelerimize belirtmişlerdir.

Bu nedenle, UYAP ve benzeri sistemler ile ilgili olarak Adalet Bakanlığından yapılacak taleplerin Barolarca birliğimize gönderilmesi, TBB Bilişim Komisyonu tarafından tüm talepler üzerinde çalışma yapılması ve birliğimizce bir rapor halinde Adalet Bakanlığına gönderilmesi daha verimli olacaktır.

2. TBB Bilişim Komisyonu, gerek Avukatların gerekse Baroların bilişim alanındaki ihtiyaçları konusunda projeler hazırlamakta olup avukatların ve baroların bu alanda yaşadıkları sorunların ve ihtiyaçların komisyon faaliyetlerinde ele alınmak üzere TBB’ye bildirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Bu nedenle;

a) UYAP ve benzeri sistemler ile ilgili olarak Adalet Bakanlığından yapılacak taleplerin Barolarımız tarafından Birliğimize gönderilmesi,

b) Avukatların ve Baroların bilişim alanında yaşadığı sorunların ve ihtiyaçların Barolarımız tarafından  Birliğimize bildirilmesi hususunu bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

Avukat R. Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı