Duyuru 2022/22

5721

Ankara, 31.03.2022

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2022/22

2022 yılına ait Adli Yardım ödeneği 131.571.442,71 TL olarak tespit edilmiş, Adli Yardım Yönetmeliğinin 10. maddesi gereğince yapılan paylaşım ile buna ait hesaplamalar ilişikte gönderilmiştir.(Ek:1)

2022 yılı adli yardım ödenekleri, 1 Nisan 2022, 1 Temmuz 2022, 3 Ekim 2022, 29 Aralık 2022 tarihlerinde eşit taksitler halinde gönderilecektir. Taksitlendirme vade ve tutarları ekteki listede gösterilmiştir.(Ek:2)

Adli Yardım Yönetmeliğinin 10. maddesi Adli Yardım Dönem Raporlarını ve Adli Yardım Yıl Sonu Raporunu göndermeyen Barolarımıza ödenek çıkarılmamasına amir olduğunu hatırlatır, ödeneklerin kullanımında yönetmelik ve genelge çerçevesinde hareket edilmesini, ödenek mutabakatlarının www. barobirlik.org.tr web sayfamızdan “barolar” “baro ödenekleri” “Adli Yardım ödenekleri” menüsünden yapılabileceğini bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

 

 

Avukat R. Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

2022 Yılı Adli Yardım ödeneği

131.571.442,71 TL

Adli Yardım Dengeleme fonu % 10
(Yön. Md.10 gereği )

13.157.144,27 TL

Barolara Paylaştırılacak Tutar

118.414.298,44 TL

Puan toplamı

20.564         .

1 puana düşen pay

5.758,33 TL


E k i    :