Duyuru 2022/23

4513

Ankara, 31.03.2022

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2022/23

CMK gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekiller için Barolarca Yapılacak Cari Giderler ve bu hizmet için çalıştırılacak Personel Giderlerini karşılamak amacıyla T.C Maliye Bakanlığı’nca 2022 yılı için 59.207.149,22 TL’ lik ödenek gönderilmiş, 04.03.2009 tarih 2009/ 24 sayılı duyurumuzun 2. maddesinde de belirtildiği gibi ödenek dağıtımında Baronuz için hesaplanan Adli Yardım ödeneğinin yarısı esas alınmıştır.

ödenek gönderimleri 1 Nisan 2022, 1 Temmuz 2022, 3 Ekim 2022, 29 Aralık 2022 tarihlerinde yapılacak olup, yukarıda sayı ve tarihi belirtilen duyurumuz ekinde yer alan “ CMK Büro Cari Gider Harcamalar Raporu’’ nun düzenli gönderilmesi hususunda gereğini bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

 

 

Avukat R. Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı


E k i    :