Duyuru 2022/24

1555

Ankara, 07.04.2022

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2022/24

Konu: 1136 Sayılı Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Hakkında.

5 Nisan 2022 tarihinde Denizli Milletvekili Cahit özkan ve bir kısım milletvekilinin TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunduğu 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Söz konusu Kanun Teklifinin önümüzdeki günlerde TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu gündeminde görüşülmesi ihtimaline binaen, Kanun Teklifi hakkındaki değerli görüş ve önerilerinizin 11 Nisan 2022 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Birliğimize iletilmesini önemle rica ederim.

Saygılarımla.

 

 

Avukat R. Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı


E k i    :