Duyuru 2022/26

1966

Ankara, 12.04.2022

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2022/26

Staj Kredi Yönetmeliğinin "Dağıtım Esasları" başlıklı 23. maddesi gereğince hesaplanan ve baro keseneği, ölüm yardımı gibi borçlar mahsup edildikten sonra dağıtılacak tutarları gösteren tablolar ilişiktedir.

Söz konusu meblağlar barolarımızın banka hesaplarına gönderilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla,

 

 

Avukat R. Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı


E k i    :