Duyuru 2022/27

1449

Ankara, 12.04.2022

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2022/27

Konu: Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı Hakkında.

Yargıtay Birinci Başkanlığı’ndan alınan yazıda; Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulunun 12.11.2021 tarihli 2020/2 Esas, 2021/3 Karar sayılı kararının 01.04.2022 tarih ve 31796 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarım.

 

Saygılarımla.

 

 

Avukat R. Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

Resmi Gazete linki için tıklayınız