Duyuru 2022/28

956

Ankara, 12.04.2022

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2022/28

Konu: Soruşturma Evresinde Etkin Avukatlık Eğitimi Hakkında.

Ankara Sosyal Bilimler üniversitesi Rektörlüğü Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nden alınan “Soruşturma Evresinde Etkin Avukatlık Eğitimi” konulu yazı ve eki programın bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Bilgilerinize sunarım.

 

Saygılarımla.

 

 

Avukat R. Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

Eki:

Eğitim Programı