Duyuru 2022/32

2660

Ankara, 18.04.2022

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2022/32

Konu: UHAP Giriş Ekranları SMS Doğrulaması Hakkında.

Güvenlik nedeni ile Baro personellerinin kullandığı UHAP giriş ekranlarına SMS doğrulaması getirilmiş, UHAP’taki oturum süresi kısaltılmıştır.

Bazı Barolarımızın personeli tarafından TBB Bilişim Komisyonumuza SMS doğrulaması nedeni ile UHAP ekranlarına girişte sorun yaşadıkları, oturum süresinin kısa olması nedeni le gün içinde tekrar tekrar giriş yapmak zorunda oldukları, işlerin bu sebeple yavaşladığı yönünde yakınmalar gelmiştir.

Bilişim Komisyonumuzca, internete giriş için Statik IP adresi kullanan baroların UHAP ekranlarına girişi için SMS doğrulamasının kaldırılabileceği ve oturum süresinin uzatılabileceği yönünde görüş bildirilmiştir.

Birliğimizce belirtilen hususlarda talep olup olmadığı yönünde Barolarımıza yazı yazılmasına karar verilmiştir.

Baronuzun internete giriş için Statik IP adresi kullanılıp kullanılmadığı, UHAP ekranlarına giriş için SMS doğrulamasının kaldırılmasının ve UHAP ortamındaki oturum süresinin uzatılmasının istenip istenmediği hususlarında 10 gün içinde Birliğimize bildirilmesini önemle rica ederim.

Saygılarımla.

 

 

Avukat R. Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı