Duyuru 2022/34

2702

Ankara, 20.04.2022

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2022/34

Konu: TÜRKİYE İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun Akademik Dergi Makale ve Hakemlik Daveti Hakkında.

TÜRKİYE İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunca  "TÜRKİYE İnsan Haklan ve Eşitlik Kurumu Akademik Dergisi"nin 2022 Temmuz ayında çıkacak 9. sayısında, temel insan hakları ile ilgili farkındalığı arttırıcı, eğitici ve farklı bir bakış açışı oluşturan makalelere yer verileceği bildirilmiştir.

TÜRKİYE İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun Akademik Makale Daveti konulu yazısı ile ekindeki Akademik Dergi Makale ve Hakemlik Daveti ilişikte gönderilmiştir.

Konunun Baronuz mensubu meslektaşlarımıza  duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla.

 

 

Avukat R. Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

Eki:

TÜRKİYE İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun Akademik Makale Daveti konulu yazısı ile eki Akademik Dergi Makale ve Hakemlik Daveti