Duyuru 2022/36

825

Ankara, 27.04.2022

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2022/36

İlgi : 26.12.2018 tarih 2018/53 sayılı Birliğimiz duyurusu.

Konu : Türkiye Barolar Birliği Uzlaşma Sağlama Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Yönerge”nin Kısmen İptali Hakkında.

14.04.2017 tarihli ve 30008 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Barolar Birliği Uzlaşma Sağlama Yönetmeliği’nin uygulanmasını sağlamak, avukatların kendilerine verilen uzlaşma sağlama yetkilerini daha işlevsel kullanmalarına katkı sunmak ve sonuçta uzlaşma sağlama sürecini kolaylaştırmak üzere düzenlenen Türkiye Barolar Birliği Uzlaşma Sağlama Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Yönerge’nin yürütülmesinin durdurulduğu ilgide kayıtlı duyurumuz ile Barolara daha evvel bildirilmiştir.

Danıştay 8. Dairesinin 2018/2155 Esas, 2021/6046 Karar sayılı ve 08.12.2021 tarihli, 2018/2212 Esas, 2021/6044 Karar sayılı ve 08.12.2021 tarihli kararlarında, Türkiye Barolar Birliği Uzlaşma Sağlama Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Yönerge’nin yalnızca “kolaylaştırıcı avukat” uygulamasına ilişkin maddelerinin iptaline karar verilmiştir.

Mevcut duruma göre Danıştay 8. Dairesince verilen iptal kararları ile Türkiye Barolar Birliği Uzlaşma Sağlama Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Yönergenin tamamı hakkında verilen yürütmenin durdurulması kararları hükümsüz kaldığından; anılan Yönerge “kolaylaştırıcı avukat” uygulamasına ilişkin maddeleri dışında yürürlüktedir.

Sözü edilen kısmen iptal kararlarının birer örneği duyurumuz ekinde gönderilmekte olup, anılan kararlara karşı temyiz kanun yoluna başvurulduğu hususu ile Yönergenin yürürlük durumunun Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını rica ederim.

 

Saygılarımla.

 

 

Avukat R. Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki:

1- Yargı Kararları.

2- Yönerge örneği.