Duyuru 2022/4

2358

Ankara, 14.01.2022

BARO BAŞKANLIĞI

………………………

DUYURU NO:2022/4

Maliye Bakanlığı’ndan Birliğimize gönderilen Adli yardım ödeneklerinin yetersiz kalması nedeniyle Barolarımızın Adli Yardım hesaplarında, dolayısıyla meslektaşlarımıza yapılması gereken ödemelerde sıkıntılar yaşanmaktadır.

Yaşanan bu sıkıntıların giderilebilmesi amacıyla Adalet Bakanlığı ve ilgili Kurumlarla yapılan yoğun görüşmeler neticesinde gelinen noktada Adli Yardım ile ilgili verilere ihtiyaç duyulmuştur.

Talep edilen bilgilere ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır. Konunun meslektaşlarımız açısından önemi ve aciliyeti de gözönünde bulundurulduğunda, aşağıdaki tablonun doldurularak  25.01.2022 tarihine kadar Birliğimize gönderilmesi hususunda gereğini bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

 

Avukat R. Erinç SAĞKAN
TÜRKİYE Barolar Birliği
Başkanı

 

2018
Yıl Sonu
İtibariyle

2019
Yıl Sonu
İtibariyle

2020
Yıl Sonu
İtibariyle

2021
Yıl Sonu
İtibariyle

ödeme Bekleyen
Avukat Sayısı

 

 

 

 

ödeme Bekleyen
Dosya Sayısı

 

 

 

 

Bekleyen
ödeme Tutarı